Chân máy Tripod Benro iSmart IS05

Chân máy Tripod Benro iSmart IS05

1,360,000₫
Model
Số đoạn
Đường kính ống(lớn nhất / nhỏ nhất)
Cao tối đa
Cao trung bình
Thấp nhất
Xếp gọn
Trọng lượng
Tải trọng 
IS05
5
22mm/10mm
1510mm
935mm
285mm
265mm
0.92kg
4kg

Mô tả sản phẩm

Chân máy Tripod Benro IS05

Model
Số đoạn
Đường kính ống(lớn nhất / nhỏ nhất)
Cao tối đa
Cao trung bình
Thấp nhất
Xếp gọn
Trọng lượng
Tải trọng 
IS05
5
22mm/10mm
1510mm
935mm
285mm
265mm
0.92kg
4kg 

Điều chỉnh độ cao của trụ giữa

Chân máy có thể gấp ngược nhỏ gọn.

Tạo thành gậy Selfie

Kết hợp với đế chân ba VT1 Tạo chân monopod
Tham khảo thêm bài đánh giá trên vnphoto.net tại đây: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=202153

Bình luận

Sản phẩm khác